Les Duur Tarieven per half jaar (september t/m januari) Tarieven per half jaar (februari t/m half juli)
Algemene dansvorming 45 minuten € 125,00 € 137,00
Zang & Dans 60 minuten € 146,00 € 160,00