Verschil in contributie heeft te maken met huur prijzen locatie. 

 

Les Duur Tarieven per maand
ADV 45 minuten € 23,00
Zang & Dans 60 minuten € 25,00