Les Duur Tarieven per half jaar (september t/m januari) Tarieven per half jaar (februari t/m half juli)
Algemene dansvorming 45 minuten € 125,00 € 137,00
Zang & Dans 60 minuten € 146,00 € 160,00
Gezinskorting als meer dan 1 gezinslid lid is € 25,00 € 27,50

Let op!

  • Tarieven zijn per half jaar
    • Als je nieuw bij ons bent en later instroomt worden de kosten in mindering gebracht voor de lessen die je aan het begin niet aanwezig was.
    • Opzeggen kan altijd, maar dient uiterlijk voor 31 juli of voor 31 december gedaan te worden. Na het verstrijken van de uiterlijke opzegdatum geldt het hele half jaarlijkse tarief.
      • Wij moeten tijdig een inschatting kunnen maken hoeveel kinderen er door gaan, omdat we daar het aantal uren van ons huurcontract op baseren.