Les Duur Tarieven per half jaar (september t/m januari) Tarieven per half jaar (februari t/m half juli)
Algemene dansvorming 45 minuten € 120,00 € 132,00
Zang & Dans 60 minuten € 140,00 € 154,00