Privacyverklaring - AVG

DanZallure! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens proefles

DanZallure! verwerkt je persoonsgegevens alleen voor het plannen van de proefles en het verstrekken van informatie over de proefles. Mocht je na de proefles besluiten niet door te gaan met dansen dan worden je gegevens weer verwijderd. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres


Persoonsgegevens inschrijving

DanZallure! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 Foto,- en video-opnames


Beeldmateriaal

Bij inschrijving bij DanZallure! geef je toestemming voor het maken foto’s en films in de les of tijdens een optreden van de dansstudio. Dit is omdat het ondoenlijk is om te voorkomen dat er foto's en filmpjes worden gemaakt tijdens kijklessen en optredens.
Het is wel mogelijk te voorkomen dat er foto's en/of video's van jezelf of je kind worden geplaatst op de website, nieuwsbrief, social media, brochure en andere uitingen van onze dansstudio. Daar kan je daarom apart toestemming voor geven. 

Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief, sociale media, flyers en andere uitingen van de dansstudio. Bij het gebruiken van een foto of film zullen geen namen van leerlingen genoemd worden, tenzij daar vooraf toestemming voor gegeven is. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met het gebruik van beeldmateriaal om en worden alleen foto’s en films gebruikt waar de leerling goed op staat en waar dat een toegevoegde waarde heeft voor de dansstudio. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind gefotografeerd wordt voor dit doel, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@danzallure!.nl onder vermelding van de naam van de leerling. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DanZallure! verwerkt uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, voor het doorgeven van zaken die verband houden met activiteiten van de dansschool zoals lesschema’s, afwezigheid, vakanties, bijzondere evenementen en danstrainingen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


DanZallure! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens kunnen alleen gedeeld worden met vrijwilligers / werknemers van DanZallure! voor één van bovenstaande doeleinden. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Daarnaast verstrekt DanZallure! jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

JouwWeb en Google zijn onze leveranciers van hostingdiensten voor onze website en e-mail. Alle gegevens die uw verstrekt door gebruik van onze website of communicatie per e-mail worden verwerkt door JouwWeb.

Rompslomp is onze huisbankier en verwerkt de betalingen. Hiertoe wordt uw bankrekeningnummer door Rompslomp verwerkt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Als lid van DanZallure! heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Wij bewaren uw gegevens in een veilige omgeving. Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.

DanZallure! gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.